Trade Union Of Macedonian Journalists And Media Workers (SSNM) – Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ)

ССНМ е водечки репрезентативен синдикат во областа на медиумите кој ги обединува новинарите и медиумските работници во РМ во заштитата на правата на новинарите, слободата на говорот и на слободата на медиумите. ССНМ е важен фактор општеството, кој укажува на сите неправилности кои се случуваат во медиумите, преку креативни методи на работничка борба и преку директни акции се стреми кон слободно новинарство во Република Македонија.

The organisation is based in:

Skopje | North Macedonia

Trade Union Of Macedonian Journalists And Media Workers (SSNM) – Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) is part of the following network/s:

Trade Union Of Macedonian Journalists And Media Workers (SSNM) – Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) offers:

Languages you can use to communicate with the organisation:

  • English
  • Macedonian / Mакедонски