Slovensky Syndikat Novinarov (SSN)

Slovenský syndikát novinárov (SSN) je nezávislá organizácia novinárov, založená 5. januára 1990, ktorá združuje zamestnancov tlačených, rozhlasových, televíznych a digitálnych médií, tlačových agentúr a tiež nezávislých novinárov a publicistov. Je členom Medzinárodnej federácie novinárov (IFJ) a Európskej federácie novinárov (EFJ) so sídlom v Bruseli. V súčasnosti má SSN približne 2000 členov.

The organisation is based in:

Bratislava | Slovakia

Slovensky Syndikat Novinarov (SSN) is part of the following network/s:

Slovensky Syndikat Novinarov (SSN) offers:

Languages you can use to communicate with the organisation:

  • English
  • Slovak / Slovenčina