Polish Journalists Association – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP)

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest najstarszą i cieszącą się największym autorytetem organizacją dziennikarską w Polsce. Ma za sobą m.in. tradycje udziału w próbach demokratyzacji w roku 1956 i w latach 1980-81, działalności w opozycji demokratycznej w stanie wojennym. Dzisiaj aktywnie uczestniczy w inicjatywach służących budowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

The organisation is based in:

Warsaw | Poland

Polish Journalists Association – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) is part of the following network/s:

Polish Journalists Association – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) offers:

Languages you can use to communicate with the organisation:

  • English
  • Polish / Język polski / polski /polszczyzna