Resources to support journalist safety in Europe

Organisation

Journalists’ Association of the Republic Of Poland – Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny (SDRP)

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej to organizacja społeczna i zawodowa skupiająca dziennikarzy, utworzona po roku 1989 w miejsce istniejącego wcześniej, utworzonego po wprowadzeniu stanu wojennego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Jedno z działających w Polsce stowarzyszeń dziennikarskich, obok Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, utworzonego w 1951 r. (zdelegalizowanego po wprowadzeniu stanu wojennego i reaktywowanego w 1989), Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, utworzonego w 1991 i Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta, utworzonego w 1998.

The organisation is based in:

Warszawa
Poland

Journalists’ Association of the Republic Of Poland – Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny (SDRP) is part of the following network/s:

Languages you can use to communicate with the organisation: