Eesti Ajakirjanike Liit (EAL)

“Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) on kutselisi ajakirjanikke ja meediatöötajaid ühendav vabatahtlik, poliitiliselt sõltumatu loome- ja kutseliit. EAL on Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni (IFJ) ja Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni (EFJ) täisliige. EAL kuulub Eesti Ametühingute Keskliitu (EAKL).

Eesti Ajakirjanike Liidu eesmärk on Eesti ajakirjanduskultuuri hoidmine, arendamine ja väärtustamine ning liikmete loometegevuse edendamine. Oma tegevuses lähtub liit liikmete sotsiaalsete, majanduslike, töö- ja kutsealaste õiguste ning huvide kaitsmisest ja esindamisest.”

The organisation is based in:

Talinn | Estonia

Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) is part of the following network/s:

Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) offers:

Languages you can use to communicate with the organisation:

  • English
  • Estonian / Eesti
  • Russian / Русский