Association of Professional Journalists of Albania (APJA) – Gazetarët Profesionistë të Shqipërisë (SHGPSH)

E themeluar që në vitin 1993, Shoqata “Gazetarët Profesionistë të Shqipërisë (SHGPSH), APJ Albania (anglisht) është një organizatë joqeveritare me karakter profesional, jofitimprurëse, me anëtarësi.

The organisation is based in:

Tirana | Albania

Association of Professional Journalists of Albania (APJA) – Gazetarët Profesionistë të Shqipërisë (SHGPSH) is part of the following network/s:

Association of Professional Journalists of Albania (APJA) – Gazetarët Profesionistë të Shqipërisë (SHGPSH) offers:

Languages you can use to communicate with the organisation:

  • Albanian / Shqip
  • English