Association of Journalists of Macedonia (AJM) – Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) – Здружението на новинарите на Македонија (ZNM)

SHGM është organizatë udhëheqëse në nivel kombëtar që bashkon gazetarët në RMV për të mbrojtur lirinë e shprehjes dhe mediat e pavarura, duke u angazhuar për respektimin e standardeve më të larta evropiane për mediat dhe gazetarët. Synon ngritjen e solidaritetit dhe unitetit në gazetari, si dhe në ngritjen e nivelit të profesionalizmit dhe normave etike të gazetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

The organisation is based in:

Skopje | North Macedonia

Association of Journalists of Macedonia (AJM) – Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) – Здружението на новинарите на Македонија (ZNM) is part of the following network/s:

Association of Journalists of Macedonia (AJM) – Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) – Здружението на новинарите на Македонија (ZNM) offers:

Languages you can use to communicate with the organisation:

  • Albanian / Shqip
  • English
  • Macedonian / Mакедонски